Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verzenden van produkten is het nodig dat Leef in Stijl gegevens opslaat.
Deze gegevens worden opgeslagen in Active Campaign.
In dit system staat de naam, adres,  het, e-mailadres en welke dienst je van Leef in Stijl hebt afgenomen.
Leef in Stijl gaat zorgvuldig om met deze gegevens en verstrekt deze gegevens NIET aan derden.

Je kunt alleen in deze database staan als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of in het verleden een dienst hebt afgenomen van Leef in Stijl.

  • Onbevoegden hebben geen toegang geven tot deze gegevens

 

De gegevens uit Active campaign kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Informatievoorziening naar de klanten zoals bijv. Een nieuwsbrief
  • Verzenden van produkten
  • Mailing naar klanten worden altijd in de BCC verzonden, dit om gegevensverstrekking aan derden te voorkomen.
  • Leef in Stijl verstuurt alleen mailing naar personen die zich daar voor hebben aangemeld of in het verleden een dienst of product hebben afgenomen bij Leef in Stijl. Je kunt je ten alle tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij uitschrijven van de nieuwsbrief worden de gegevens direct verwijderd.


Regels voor het gebruik van social media.

Uiteraard mag je via social media laten weten wat je van Leef in Stijl vindt. Graag zelfs! Je mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die je voor Leef in Stijl hebt gemaakt op social media zetten.

Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

  • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die je wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat je met de foto of een film wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
  • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.

 

Leef in Stijl plaatst zelf ook foto’s en filmpjes op social media, maar alleen van die personen die vooraf toestemming hebben gegeven.